Skip to content

Inleiding

SuiteProjects is de Professional Services Automation-oplossing (PSA) van Netsuite. Dit overzichtelijke end-to-end-PSA-systeem ondersteunt dienstverlenende ondernemingen in hun volledige werking met één enkele cloud-oplossing.

SuiteProjects helpt organisaties bij de snelle en voordelige afhandeling van volledige projecten, bij de nauwkeurige en efficiënte opstelling van facturen en bij het verkorten van inningstermijnen. De ondersteuning gaat van project- en resource-management tot opvolging van tijdbesteding en uitgaven, project-accounting en facturatie.

Functie

Projectmanagement, resource-management, projectkosten, beheer van timesheets en uitgaven, opleveringen en facturatie

NetSuite SRP biedt snelle en tastbare resultaten met lagere werktijden en zorgt voor een lager gebruik van middelen, meer tijdige leveringen, nauwkeurigere facturen, eenvoudigere toewijzing van inkomsten, lagere vaste kosten, frequentere factuurcycli en een betere zichtbaarheid binnen je dienstenonderneming.

De Professional Service Automation-functie van NetSuite SRP biedt volgende voordelen:

 • Resource-management en -forecasting voor een volledig beeld van het gebruik van middelen
 • Rapporteringen van kostenberekening, budgettering en rentabiliteit van je projecten om zo de werkelijke kosten van je business te achterhalen
 • Gesofisticeerde projectboekhouding
 • Een krachtige facturatietool met afzonderlijke regels om complexe klantenfacturaties te genereren
 • Collaboratief projectmanagement om problemen proactief te herkennen en op te lossen
 • Eenvoudig en gemakkelijk beheer van timesheets, rechtstreeks geïntegreerd met projectmanagement en facturatie
 • Gemakkelijk en flexibel uitgavenbeheer voor een optimale nauwkeurigheid en duidelijke tijdschema’s
 • Krachtige, intuïtieve en aanpasbare dashboards en rapportering van je belangrijkste statistieken

Financieel management en forecasting

NetSuite Financials biedt overzichtelijke en aangetoond efficiënte financiële en ERP-functies die geïntegreerd kunnen worden in de processen van je backoffice en van je sales- en project-opleveringen.

 • Krachtige rapporterings-, budgetterings- en planningfuncties om financiële resultaten op te volgen en te beheren, en om het cashbeheer, rapporteringen, analyses en toewijzingen in real time te optimaliseren.
 • De herkenning van inkomsten laat je inkomsten toewijzen volgens geautomatiseerde processen en standaarden.
 • Flexibel beheer van bid-to-bill-facturen en recurrente facturaties, plus van complexe recurrente en tijds- en projectgebonden facturatieprocessen.
 • Lagere kosten, minder inkomstenverliezen en hogere retentiegraad dankzij geïntegreerde en geautomatiseerde contractverlengingen.

Voordelen

 • Eenvoudigere werking en grotere rentabiliteit door de optimalisatie van je volledige dienstverlening.
 • Snellere afronding van je projecten, efficiënter gebruik van je middelen en een nauwkeuriger en eenvoudiger facturatieproces.
 • Beter beeld van je volledige business, inclusief forecasts, middelen, projecten en KPI’s.
 • Dankzij permanente toegang via web of mobiele apparaten kennen je dienstenteams een optimale werking en ondersteunen ze je productiviteit.
 • Realtime zicht op je volledige business en financiële consolidatie.

See how NetSuite can help your business

Financiën & Boekhouding

Een krachtig en compleet all-in-one financieel systeem

Lees meer

OneWorld

De oplossing voor je internationale business

Lees meer

Voorraadbeheer

Automatiseer je voorraadbeheer, beperk je verwerkingskosten en optimaliseer je cashflow

Lees meer

CRM

Om je volledige klantencyclus af te dekken

Lees meer

E-commerce

Laat je ERP’s en e-commerce met elkaar samenwerken

Lees meer

Inkomstenherkenning

Vereenvoudiging. Automatisering. Conformiteit

Lees meer

Beheer van vaste kosten

Een volledig beheer van je vaste kosten

Lees meer

Verschillende boekhoudingen

Gelijktijdige aangiftes in verschillende boekhoudstandaarden

Lees meer

SuiteBilling

Facturatiebeheer

Lees meer